ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΤΟΥΛΑ

Η διοίκηση της ΚΟΖΑΝΗΣ αποδέχεται την παραίτηση του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της ομάδας, Βασίλη Μπατιάνη και του μέλους, Κωνσταντίνου Κωτούλα και τους ευχαριστεί για την πολυετή τους προσφορά σε αυτήν.