Έδρα της ομάδας μας είναι το δημοτικό αθλητικό κέντρο της Κοζάνης με χωρητικότητα 4.000 θέσεων,
από τις οποίες οι 600 βρίσκονται στο κέντρο της κερκίδας κάτω από το στέγαστρο.

ΧΟΡΗΓΟΙ