ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οκτώβριος 2020

11 Κυ - 16:00
ΚΟΖΑΝΗVSΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
Περισσότερα
14 Τε - 00:00
ΡΕΠΟVSΡΕΠΟ
Περισσότερα
21 Τε - 16:00
ΚΟΖΑΝΗVSΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ
Περισσότερα
25 Κυ - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Περισσότερα

Νοέμβριος 2020

01 Κυ - 15:00
ΜΕΤΕΩΡΑVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
08 Κυ - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Περισσότερα
15 Κυ - 15:00
ΚΑΡΙΤΣΑVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
18 Τε - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Περισσότερα
22 Κυ - 15:00
ΦΗΚΗVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
29 Κυ - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΕΛΑΣΣΟΝΑ
Περισσότερα

Δεκέμβριος 2020

06 Κυ - 15:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
13 Κυ - 15:00
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
16 Τε - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ
Περισσότερα
20 Κυ - 15:00
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα

Ιανουάριος 2021

07 Πε - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΑ.Ο. ΣΕΛΛΑΝΩΝ
Περισσότερα
10 Κυ - 15:00
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
17 Κυ - 00:00
ΡΕΠΟVSΡΕΠΟ
Περισσότερα
24 Κυ - 15:00
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
31 Κυ - 15:00
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα

Φεβρουάριος 2021

07 Κυ - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΜΕΤΕΩΡΑ
Περισσότερα
13 Σα - 15:00
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
21 Κυ - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΚΑΡΙΤΣΑ
Περισσότερα
28 Κυ - 15:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα

Μάρτιος 2021

07 Κυ - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΦΗΚΗ
Περισσότερα
14 Κυ - 15:00
ΕΛΑΣΣΟΝΑVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
21 Κυ - 15:00
ΚΟΖΑΝΗVSΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
Περισσότερα
28 Κυ - 16:00
ΚΟΖΑΝΗVSΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
Περισσότερα

Απρίλιος 2021

04 Κυ - 16:00
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑVSΚΟΖΑΝΗ
Περισσότερα
11 Κυ - 16:00
ΚΟΖΑΝΗVSΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
Περισσότερα
18 Κυ - 16:00
Α.Ο. ΣΕΛΛΑΝΩΝVSΚΟΖΑΝΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ